DI-UMONS : Dépôt institutionnel de l’université de Mons

Recherche transversale
Rechercher
(titres de publication, de périodique et noms de colloque inclus)
2019-04-01 - Divers/Notes de cours - Espagnol - 21 page(s)

De Faria Pires Loïc , "2 hores per a aprendre a traduir sense errors i més ràpid que els professionals - Introducció a la posedició de traducció automàtica i consells per un ús raonable"

  • Codes CREF : Traduction (DI5326)
  • Unités de recherche UMONS : Traduction spécialisée et Terminologie (T204)
  • Instituts UMONS : Institut de Recherche en Développement Humain et des Organisations (HumanOrg)
  • Centres UMONS : Centre interdisciplinaire de recherche en traductologie (CIRTRA)
Texte intégral :