DI-UMONS : Dépôt institutionnel de l’université de Mons

Recherche transversale
Rechercher
(titres de publication, de périodique et noms de colloque inclus)
2020-03-27 - Livre/Ouvrage - Néerlandais - 143 page(s)

Folschweiller Morgane , Drossart Maxime , Marescaux Quentin, Rey Gaëtan, Rousseau-Piot Jean-Sébastien, Barbier Yvan , Dufrene Marc, Hautekeete Nina, Jacquemin Floriane, Lemoine Guillaume, Michez Denis , Piquot Yves, Quevillart Robin, Vanappelghem Cédric, Rasmont Pierre , "Grensoverschrijdend actieplan voor wilde bestuivers 2019-2020" in "Grensoverschrijdend actieplan voor wilde bestuivers 2019-2020" , 978-2-87325-119-2

  • Edition : -
  • Codes CREF : Ecologie [animale] (DI312C), Entomologie (DI3163)
  • Unités de recherche UMONS : Zoologie (S869)
  • Instituts UMONS : Institut des Biosciences (Biosciences)
Texte intégral :

Abstract(s) :

(Néerlandais) Dit tienjarig (2019-2029) actieplan voor alle wilde bestuivers werd opgesteld samen met alle partijen in de regio in het kader van het Interreg-project SAPOLL (Samenwerken voor pollinators – Sauvons nog pollinisateurs). Wetenschappelijke kennis, een uitgebreide inventarisatie van bestaande initiatieven en een bevraging waren de basis voor de regionale experten.